c:gabby948 » (Deleted) » » gogochanpi's comment

俺も勉強してた、ベクトル解析ってやつ^
gogochanpi

gogochanpi