c:gabby948 » (Deleted) » » gogochanpi's comment

家族討論、そのまま進めてw
gogochanpi

gogochanpi