da_da_da_ga's Live

Currently, offline

Duration: | Max Live Viewers : 8 | | Device : iPhone | Embed
  • 3
  • 4
  • 1
  • 1
  • 2
41 MP
Sin (777) @da_da_da_ga
Subscribe
ツイキャスって面白いですね。基本的に何でもウェルカム。アニメ/パズドラ/モンハン/ダーツ

da_da_da_ga's Live History (777)

Duration: 20:30 | Total: 12 Views
Duration: 06:24 | Total: 8 Views
Duration: 03:23 | Total: 4 Views

Show All History (777)

Page Top