mi_yan_trico » (Deleted) » » BKomFg58jakInIz's comment

二人も負けないで頑張って(^o^)v
BKomFg58jakInIz

えふやん