noerunico » (Deleted) » » 0909yhana's comment

ウチのpsychoが高校時代にお菓子作って女子に配ってたなあ。お菓子作り配信しない
0909yhana

味醂 ⬅️調味料だよ