Vietnam Live #568682492

Live Finished: No Recorded Live
Duration: 15:22 Total: 3 Views Max Live Viewers : 2 Embed
  • User
  • Comment
  • Level 4
  • Fanned 1
Hãy trở nên tử tế bất cứ khi nào có thể. Trên thực tế, ai cũng có thể trở nên tử tế. ~ Đạt Lai Lạt Ma #PhatNgon https://t.co/NR5kYARhMA