Τέτταρες Ἑβδομάδες: Ἡμέρα Ηʹ

Ziphil τὸ Aἰλουροκούνικλον 🐱🐰 @Ziphil
  • Level 19
  • Fanned 27
人工言語系芸術家&技術者 (シャレイア語: JOL2021出題言語) ◇ Rabi-Ribi RTA (10TM: 27m21s TWoL) ◇ 自己紹介: https://t.co/YFAYktpRXL